Tâm lý học dân tộc An Nam dưới góc nhìn thực dân Pháp

‘Tâm lý học dân tộc An Nam’ dưới góc nhìn thực dân Pháp

Cuốn “Tâm lý học dân tộc An Nam” bị chỉ trích gay gắt, không phải vì Paul Giran chỉ ra sự thấp kém của người An Nam, mà vì ông đã đặt dân tộc An Nam dưới lăng kính của kẻ thực dân đi “khai hóa văn minh”.

Tags: , ,

Vấn đề biên giới Tây Bắc Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử

Vấn đề biên giới Tây Bắc Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử

Việc xác lập đường biên giới Việt -Trung nói chung và phần tiếp giáp giữa Tây Bắc với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nói riêng trong lịch sử cũng như hiện nay có những phức tạp và đặc thù riêng.

Tags: , , ,