Cái chết của vỉa hè – góc nhìn từ một người nước ngoài ở Việt Nam

Cái chết của vỉa hè – góc nhìn từ một người nước ngoài ở Việt Nam

Khi tôi đang đi bộ trên vỉa hè quận 5, vài người lái xe máy đã nổi khùng với tôi. Họ bấm còi inh ỏi yêu cầu tôi phải tránh đường để họ phi lên vỉa hè. Nhanh hơn được 3 đến 5 giây, nhưng họ đã hủy hoại xã hội.

Tags: , ,