Con người đang tự đẩy mình đến nguy cơ diệt vong như thế nào?

Con người đang tự đẩy mình đến nguy cơ diệt vong như thế nào?

Chỉ nhìn vào thành phố Hà Nội – Thủ đô được coi là văn minh của nước Việt, cũng đã thấy rõ điều đó. Ô nhiễm rác thải, nước thải, ô nhiễm bụi, tiếng ồn bủa vây cuộc sống hàng ngày của người dân.

Tags: , ,