Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước đại diện cho một trong những rủi ro phức tạp và thách thức nhất của loài người. Ngược lại, những thách thức này cũng mang lại cơ hội sử dụng nước như một chất xúc tác cho các hành động chính trị.

Tags: , ,

Đông Nam Á và tương lai bấp bênh của những thành phố ‘đang chìm’

Đông Nam Á và tương lai bấp bênh của những thành phố ‘đang chìm’

Jakarta phải đối mặt với tốc độ lún lớn nhất là hơn 22 cm/năm, cao hơn 45% so với thành phố đứng thứ hai là Manila, khoảng 15 cm/năm. Bangkok, TP.HCM và Hà Nội có tốc độ lún thấp hơn, dưới 7 cm/năm”,

Tags: , , ,