Suy ngẫm về thức ăn trong cái thùng rác của người Việt

Suy ngẫm về thức ăn trong cái thùng rác của người Việt

Dù thuộc nhóm “nhà nghèo”, thực phẩm bị bỏ đi trong rác tại Việt Nam gần gấp đôi các nước giàu. Cứ mỗi 10 tấn rác thải ra tại Việt Nam có 5 đến 8 tấn rác hữu cơ dễ phân hủy – hầu hết là rác thực phẩm.

Tags: , ,

Tình trạng nguy cấp của các loài sinh vật được phân loại thế nào?

Tình trạng nguy cấp của các loài sinh vật được phân loại thế nào?

Tình trạng bảo tồn được xác định thông qua một quá trình kiểm nghiệm khoa học nghiêm ngặt, liên quan đến số lượng của các quần thể trong tự nhiên và các mối đe dọa đối với các quần thể đó.

Tags: , ,


Cơ sở lý luận về khu bảo tồn thiên nhiên

Cơ sở lý luận về khu bảo tồn thiên nhiên

Khu bảo tồn thiên nhiên là những khu được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ dành cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và quan trắc môi trường, cho phép gìn giữ các quần thể của các loài cũng như các quá trình của hệ sinh thái không hoặc ít bị nhiễu loạn.

Tags: ,

Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước đại diện cho một trong những rủi ro phức tạp và thách thức nhất của loài người. Ngược lại, những thách thức này cũng mang lại cơ hội sử dụng nước như một chất xúc tác cho các hành động chính trị.

Tags: , ,