Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước và biến đổi khí hậu: Những vấn đề chính trị tầm vóc toàn cầu

Nước đại diện cho một trong những rủi ro phức tạp và thách thức nhất của loài người. Ngược lại, những thách thức này cũng mang lại cơ hội sử dụng nước như một chất xúc tác cho các hành động chính trị.

Tags: , ,

Quản trị tài nguyên thiên nhiên – cách tiếp cận theo triết lý phương Đông

Quản trị tài nguyên thiên nhiên – cách tiếp cận từ triết lý phương Đông

Khoa học về quản trị sự thay đổi được phương Đông gọi là Dịch lý, bao gồm toàn bộ hệ thống tư duy, lý luận, phương pháp thực hiện áp dụng cho nhiều lĩnh vực, trong đó có quản trị tài nguyên thiên nhiên.

Tags: , , ,

Ứng dụng cách tiếp cận Foresight trong quản lý tài nguyên môi trường Việt Nam

Foresight – một cách tiếp cận trong quản lý tài nguyên môi trường Việt Nam

Khác với cách tiếp cận khép kín của dự báo truyền thống, cách tiếp cận dự báo dài hạn (foresight) có thể được coi là cách tiếp cận mới hỗ trong xây dựng chiến lược ngành tài nguyên và môi trường.

Tags: ,