Biến đổi khí hậu và nguy cơ từ ‘điểm trắng’ dẫn liệu sinh vật ở Việt Nam

Biến đổi khí hậu và nguy cơ từ ‘điểm trắng’ dẫn liệu sinh vật Việt Nam

Thay đổi của môi trường đại dương đang tác động đến các loài sinh vật được coi như ”chỉ thị” cho biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn rất ít quan tâm nghiên cứu sâu về vấn đề này.

Tags: , ,