Nhói lòng trước một miền Tây cạn kiệt

Nhói lòng trước một miền Tây cạn kiệt

Trước đây, vũng nước trên ruộng lúa sắp thu hoạch sẽ nhung nhúc cá – những con cá đã sống mấy tháng trời trên mảnh ruộng, lúc người ta xả nước để chuẩn bị thu hoạch lúa, chúng sẽ bị lùa lại trong các vũng nước đọng. Nhưng đó là vũng nước hồi xưa…

Tags: , ,

Theo đuổi tăng trưởng mù quáng và đòn trừng phạt dành cho loài người

Theo đuổi tăng trưởng mù quáng và đòn trừng phạt dành cho loài người

Cháy rừng, băng tan, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh bùng phát là hồi chuông cảnh tỉnh loài người phải cân nhắc lại mô hình phát triển, đừng để hành tinh này tự điều chỉnh và con người phải trả giá…

Tags: ,

Nợ môi trường – những vực xoáy trong tâm trí

Nợ môi trường – những vực xoáy trong tâm trí

Nước biển dâng, sinh vật biển bị hủy diệt, những xoáy rác đang hình thành trên Thái Bình Dương, những tộc người bản địa héo mòn vì bị bứng khỏi giới tự nhiên… Một viễn cảnh buồn thảm được phơi bày trong tiểu thuyết “Người mắt kép”.

Tags: ,

Mối liên hệ giữa nghèo đói và môi trường

Mối liên hệ giữa nghèo đói và vấn đề môi trường

Các điều kiện môi trường tác động mạnh đến sinh kế, sức khỏe, an toàn của nhóm người nghèo, do đó việc quản lý môi trường tốt chính là bước đột phá để giảm nghèo, tăng trưởng bền vững.

Tags: , , ,