Chủ nghĩa xã hội và bài học từ nền nông nghiệp của CHDCND Triều Tiên

Chủ nghĩa xã hội và bài học từ nền nông nghiệp của CHDCND Triều Tiên

Việc xem xét lại vấn đề lương thực của CHDCND Triều Tiên có liên quan đến tương lai của chủ nghĩa xã hội cũng như nhiệm vụ cung cấp lương thực cho thế giới nói chung.

Tags: , , ,