MôGóc nhìn Marxist về mối liên hệ giữa chủ nghĩa tư bản và sự tuyệt chủng

Một góc nhìn Marxist về mối liên hệ giữa chủ nghĩa tư bản và sự tuyệt chủng

Chủ nghĩa tư bản không khác nhiều so với sự va chạm của một thiên thạch khổng lồ. Cả thế giới đã biến thành một trại chăn nuôi. Đợt tuyệt chủng thứ sáu đang tiến tới với một tốc độ dữ dội.

Tags: , , ,