Cá dưới sông hồ cũng cần được bảo vệ như chim trời, thú rừng

Cá dưới sông cũng cần được bảo vệ như chim trên trời, thú trong rừng

Tôi hay câu cá tại sông, mỗi lần kích điện đi qua lại thấy xót xa. Xót vì họ bắt được một con nhưng hại chết hàng trăm con nhỏ khác. Xót vì đất nước có hệ thống pháp luật tương đối tốt, nhưng thi hành pháp luật quá yếu.

Tags: ,