Chùm ảnh: Các loài cá sặc đẹp nhất thế giới, nhiều loài sống ở Việt Nam

Chùm ảnh: Các loài cá sặc đẹp nhất thế giới, nhiều loài sống ở Việt Nam

Cá sặc (gourami) là tên thường gọi của một nhóm các loài cá thuộc họ Cá tai tượng (Osphronemidae) được ưa chuộng làm cá cảnh khắp thế giới. Việt Nam là địa bàn phân bố bản địa của một số loài trong đó.

Tags: , , ,

Chùm ảnh: Loài cá đầy ở kênh mương Việt Nam, ở Tây là cá cảnh ‘hot’

Chùm ảnh: Loài cá đầy ở kênh mương Việt Nam, ở Tây là cá cảnh ‘hot’

Ở Việt Nam, cá cờ là một loài cá ít giá trị, thường bị vứt bỏ nếu bắt được. Nhưng ở Âu Mỹ, đây lại là loài cá cảnh rất được ưa chuộng, được gọi bằng một cái tên mĩ miều là cá thiên đường (paradise fish).

Tags: , , ,