Một số điều cần biết về ô nhiễm và suy thoái đất đai

Một số điều cần biết về ô nhiễm và suy thoái đất đai

Sự hình thành đất là một quá trình lâu dài có liên quan mật thiết với địa hình, khí hậu, thực vật, động vật, đá mẹ và con người. Dưới tác động của con người, đất đã bị thoái hóa nhanh chóng. 

Tags: , , ,

OPEC suy yếu và sự trỗi dậy của quyền lực khoáng sản Trung Quốc

OPEC suy yếu và sự trỗi dậy của quyền lực khoáng sản Trung Quốc

Khi cuộc chuyển đổi xanh tăng tốc, các khoáng sản kim loại thiết để sản xuất pin, điện gió, mặt trời yếu như cobalt, lithium, nickel sẽ dần thay thế sức ảnh hưởng của dầu mỏ trong hệ thống năng lượng toàn cầu.

Tags: , ,