Phân biệt ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường

Ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường có điểm giống và khác nhau như thế nào?

Phân biệt ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường đang được toàn thể người dân đặc biệt quan tâm. Thông thường, có nhiều người rất dễ nhầm lẫn giữa ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường. Tuy nhiên, pháp luật đã có những quy định rõ ràng để phân biệt được hai điều này.

Nhìn chung thì ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường có điểm giống nhau, cụ thể như sau:

– Đều gây ảnh hưởng xấu cho con người và sinh vật.

– Sự thay đổi này chủ yếu do những tác động của con người tới môi trường.

Ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường có điểm khác nhau cơ bản sau:

– Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật (Khoản 8 điều 2 Luật bảo vệ môi trường 2014).

– Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật (Khoản 9 điều 2 Luật bảo vệ môi trường 2014).Ngoài ra ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường có những điểm khác nhau sau:

Tiêu chí phân biệt Ô nhiễm môi trường Suy thoái môi trường
Nguyên nhân Do xả thải các chất gây ô nhiễm vào môi trường.

 

Do khai thác sử dụng quá mức các thành phần môi trường vượt quá khả năng tái sinh của chúng.
Mối quan hệ qua lại Suy thoái môi trường đều là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường có thể là nguyên  nhân gây ra suy thoái môi trường
Cấp độ biểu hiện Có thể thể hiện ngay lập tức.

Đột ngột dễ nhận biết hơn.

Biểu hiện từ từ và phải trải qua quá trình suy thoải cạn kiệt dần.

Có khi sau một thời gian dài con người mới phát hiện ra.

Biện pháp khắc phục Xử lý làm sạch môi trường.

Ngăn chặn các hành vi xả thải trái phép

Khai thác các tài nguyên hợp lý, tiết kiệm kết hơp cùng với các biện pháp để khôi phục số lượng và chất lượng.

Theo LUẬT DƯƠNG GIA

Tags: ,