Tác động của khí hậu, thời tiết đến sức khỏe dưới góc nhìn y học

Tác động của khí hậu, thời tiết đến sức khỏe dưới góc nhìn y học

Sự biến hóa của khí hậu thời tiết có sự ảnh hưởng đặc biệt đối với sức khỏe con người. Nghiên cứu y học cũng cần phải đặt vấn đề quan hệ giữa người với tự nhiên như là một trong những thành tố trọng yếu.

Tags: ,

Thương hiệu Nestlé  và tội ác lịch sử với các nước Thế giới thứ 3

Thương hiệu Nestlé và tội ác lịch sử với các nước Thế giới thứ 3

Nestlé đã sử dụng chiến thuật đe doạ để thuyết phục các bà mẹ đến từ các nước nghèo rằng, nếu không đổi sang sử dụng sữa công thức thì chính họ đang làm hại con mình. Điều này đã dẫn đến tấn bi kịch của hàng vạn gia đình.

Tags: , , ,

Nhận diện hiểm họa cho sức khỏe từ bao bì nhựa

Nhận diện hiểm họa cho sức khỏe từ bao bì nhựa

Các loại bao bì nhựa dẻo chủ yếu là các hóa chất cao phân tử PVC, PE… Để đúc khuôn tạo dáng cho các bao bì này người ta phải thêm chất hóa dẻo là các hóa chất có cấu trúc tương tự tạo thành nhóm gọi là các “dẫn chất phtalat”…

Tags: ,