Pin mặt trời thải loại: Một bài toán môi trường nan giải

Pin mặt trời thải loại: Một bài toán môi trường nan giải

Điện năng lượng mặt trời đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong 2 đến 3 thập kỷ nữa, khi những tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn thì vấn đề môi trường lại đặt ra một dấu hỏi lớn.

Tags: , ,