‘Đi Bình Dương’ và những giấc mơ rách toang của người miền Tây

‘Đi Bình Dương’ và những giấc mơ rách toang của người lao động miền Tây

Hàng chục năm qua, “Từ điển tiếng miền Tây” có thêm từ “đi Bình Dương” để chỉ những người bỏ quê lên miền Đông tìm việc. Người miền Tây thực bụng, nghĩ đơn giản, nên mơ ước cũng không xa vời…

Tags: ,