Đánh giá tổng thể một số vấn đề mới của dự án kênh đào Phù Nam Techo

Đánh giá tổng thể một số vấn đề mới của dự án kênh đào Phù Nam Techo

Bên cạnh các lợi ích kinh tế cho Campuchia, dự án này có những tác động tiềm tàng tới lợi ích của Việt Nam và những tác động tới tình hình chung của khu vực Đông Nam Á.

Tags: , , ,