Người trong cuộc nói về cuộc chính biến tháng 8/1991 ở Liên Xô

Người trong cuộc nói về cuộc chính biến tháng 8/1991 ở Liên Xô

Không ai biết rằng người ta đang định làm tan rã Liên bang Xô viết. Chỉ bây giờ nhân dân mới hiểu ra rằng, họ đã bị đánh lừa. Chứ khi đó thì không hề hiểu. Không ai tới mách bảo cho nhân dân biết cả…

Tags: , ,

Nhật đầu hàng vì Joseph Stalin, không phải vì bom nguyên tử Mỹ

Nhật Bản đầu hàng vì Joseph Stalin, không phải vì bom nguyên tử Mỹ

Chúng ta phải nghĩ gì về vũ khí hạt nhân nếu thành tựu to lớn đầu tiên này – sự đầu hàng đột ngột và kỳ diệu của Nhật Bản – hóa ra chỉ là chuyện hoang đường?

Tags: , , , , ,