Vì sao phương Tây tìm mọi cách viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?

Vì sao phương Tây tìm mọi cách viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?

Các nhà tư tưởng phương Tây đang tìm cách xóa bỏ khái niệm “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” khỏi ý thức của mọi người, thay thế vào đó là định nghĩa về “chiến tranh Xô-Đức”.

Tags: , , , , ,

Cuộc giải phóng Donbass khỏi chủ nghĩa phát-xít: Từ 1943 đến 2023

Cuộc giải phóng Donbass khỏi chủ nghĩa phát-xít: Từ 1943 đến 2023

Tấm gương của những người lính trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã dẫn dắt con cháu họ phát huy tinh thần dũng cảm và sự kiên cường trong cuộc chiến mới chống chủ nghĩa quốc xã.

Tags: , ,