Cuộc giải phóng Donbass khỏi chủ nghĩa phát-xít: Từ 1943 đến 2023

Cuộc giải phóng Donbass khỏi chủ nghĩa phát-xít: Từ 1943 đến 2023

Tấm gương của những người lính trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã dẫn dắt con cháu họ phát huy tinh thần dũng cảm và sự kiên cường trong cuộc chiến mới chống chủ nghĩa quốc xã.

Tags: , ,

Bóng ma phát-xít và sự tan nát tất yếu của đất nước Ukraina

Bóng ma phát-xít và sự tan nát tất yếu của đất nước Ukraina

Ở miền Tây – trung Ukraina, tên phát xít Bandera được phong thánh, còn cư dân miền Đông và miền Nam Ukraina trân trọng các anh hùng Xô-viết. Rõ ràng, không thể trộn lẫn những công dân có bản sắc văn hóa – lịch sử khác nhau như vậy vào một quốc gia.

Tags: , ,

Vì sao phương Tây tìm mọi cách viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?

Vì sao phương Tây tìm mọi cách viết lại lịch sử cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại?

Các nhà tư tưởng phương Tây đang tìm cách xóa bỏ khái niệm “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” khỏi ý thức của mọi người, thay thế vào đó là định nghĩa về “chiến tranh Xô-Đức”.

Tags: , , , , ,

Nước Nga phải bảo vệ giá trị lịch sử của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bằng mọi giá

Nước Nga phải bảo vệ giá trị lịch sử của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bằng mọi giá

Hệ tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã bị lật đổ, nhưng nó không biến mất. Chừng nào ký ức về chiến thắng năm 1945 còn sống, nhân loại còn có hy vọng không lặp lại những sai lầm của quá khứ.

Tags: , , , ,

Một góc nhìn về tính chính nghĩa của Nga trong cuộc chiến Ukraina

Một góc nhìn về tính chính nghĩa của Nga trong cuộc chiến Ukraina

Nếu ở Việt Nam, Mỹ xé bỏ Hiệp định Geneve và dựng lên chính quyền bù nhìn Sài Gòn, thì ở Ukraina Mỹ cũng xé bỏ Thỏa thuận Minsk và dựng lên chính quyền bù nhìn Kiev.

Tags: , , , , ,

Sự đồng lõa của phương Tây với các tội ác của chế độ tân quốc xã Kiev

Sự đồng lõa của phương Tây với các tội ác của chế độ tân quốc xã Kiev

Chế độ Kiev điều động người dân nói tiếng Nga của họ vào cuộc chiến nhưng lại không chấp nhận họ làm việc và học tập bằng tiếng Nga. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Tags: , , ,