Sự vô liêm sỉ của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ mà phương Tây đang theo đuổi

Sự vô liêm sỉ của ‘trật tự dựa trên luật lệ’ mà phương Tây đang theo đuổi

Rõ ràng là những luật lệ đó được vẽ ra và áp dụng với mục đích chống lại các quá trình hình thành và lớn mạnh tự nhiên của các trung tâm phát triển độc lập mới và là biểu thể khách quan của chủ nghĩa đa phương…

Tags: ,

Người Nga nói về việc Việt Nam và Trung Quốc ‘lên án Nga xâm lược Ukraina’

Người Nga nói về việc Việt Nam và Trung Quốc ‘lên án Nga xâm lược Ukraina’

Vừa qua, một số phương tiện truyền thông của Ukraina bắt đầu ra sức tuyên truyền về cái gọi là “thắng lợi” của họ vì một số đối tác then chốt của Nga bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết “lên án Nga xâm lược”.

Tags: ,

Làm gì để Hiến chương Liên Hợp Quốc không bị phương Tây biến thành tờ giấy lộn?

Làm gì để Hiến chương Liên Hợp Quốc không bị biến thành tờ giấy lộn?

Bằng cách áp đặt “trật tự dựa trên luật lệ”, các tác giả của trật tự đó đã ngạo mạn bác bỏ một nguyên tắc then chốt của Hiến chương Liên hợp quốc là sự bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.

Tags: , , ,

Cuộc chiến chống phát-xít và thực dân mới của Nga ở Liên Hợp Quốc

Cuộc chiến chống phát-xít và thực dân mới của Nga ở Liên Hợp Quốc

Từ năm này qua năm khác, Mỹ liên tục bỏ phiếu chống lại các nghị quyết tiến bộ của Liên Hợp Quốc, còn các phái đoàn Châu Âu từ các quốc gia thực dân cũ, hoặc bỏ phiếu ủng hộ Mỹ hoặc bỏ phiếu trắng…

Tags: , , ,

Với tiền lệ Kosovo, phương Tây đã bị ‘nghiệp quật

Tạo dựng ‘Tiền lệ Kosovo’, phương Tây đã bị ‘nghiệp quật’ ở Ukraina

Việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập và được phương Tây hậu thuẫn năm 2008 từng được coi là lời cảnh báo về sự mở đầu cho thảm họa về vấn đề dân tộc ở châu Âu. Và điều gì phải đến cũng đã đến.

Tags: , ,