Sự đồng lõa của phương Tây với các tội ác của chế độ tân quốc xã Kiev

Sự đồng lõa của phương Tây với các tội ác của chế độ tân quốc xã Kiev

Chế độ Kiev điều động người dân nói tiếng Nga của họ vào cuộc chiến nhưng lại không chấp nhận họ làm việc và học tập bằng tiếng Nga. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Tags: , , ,

Toan tính chia để trị và nỗ lực can thiệp vào Ukraina của Mỹ

Toan tính chia để trị và nỗ lực can thiệp vào Ukraina của Mỹ

Chia để trị – chủ trương này được áp dụng có hiệu lực từ thời cổ đại và vẫn được sử dụng trong nền chính trị thực tế. Đối thủ của chúng ta đã ra sức chia rẽ chúng ta và sau đó là cai trị các phần đã bị chia nhỏ.

Tags: , , , ,