‘Euromaidan’ và quá trình biến Ukraina thành thuộc địa của Phương Tây

‘Euromaidan’ và quá trình biến Ukraina thành thuộc địa của Phương Tây

“Euromaidan” đã biến Ukraina thành thứ vũ khí trong cuộc đấu tranh hiện sinh của Phương Tây với Nga bằng cái giá là sinh mạng của hàng trăm ngàn công dân Ukraina và những số phận đổ vỡ của hàng triệu người.

Tags: , , ,

Đánh du kích bằng tên lửa: Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraina

Đánh du kích bằng tên lửa: Chiến thuật cực kỳ khó chịu của Ukraina

Nếu chỉ là thỉnh thoảng xảy ra một trận “đánh trộm”, thì có thể coi là may mắn. Nhưng việc “đánh trộm” gây thiệt hại nặng nề cho đối phương vài lần trong một tháng thì rõ ràng không phải là ngẫu nhiên.

Tags: , ,

Bóng ma phát-xít và sự tan nát tất yếu của đất nước Ukraina

Bóng ma phát-xít và sự tan nát tất yếu của đất nước Ukraina

Ở miền Tây – trung Ukraina, tên phát xít Bandera được phong thánh, còn cư dân miền Đông và miền Nam Ukraina trân trọng các anh hùng Xô-viết. Rõ ràng, không thể trộn lẫn những công dân có bản sắc văn hóa – lịch sử khác nhau như vậy vào một quốc gia.

Tags: , ,