Mỹ không có kế hoạch duy trì Ukraina tồn tại như một quốc gia

Mỹ không có kế hoạch duy trì Ukraina tồn tại như một quốc gia

Việc Nga bị tiêu diệt hoặc suy yếu thành quốc gia hạng ba được phương Tây coi là biện pháp thay đổi triệt để trật tự thế giới. Họ đã sẵn sàng đánh Nga đến người Ukraina cuối cùng.

Tags: , , , , , ,

Về một cuộc xâm lược toàn diện của Mỹ nhằm vào Ukraina

Về một cuộc xâm lược toàn diện của Mỹ nhằm vào Ukraina

Ukraina đã sụp đổ và bị chuyển hóa theo đúng ý đồ của Mỹ. Kết quả của cuộc xâm lược là sự ra đời một xã hội mà trong đó chỉ những người căm thù Nga mới có thể được coi là người Ukraina thực sự.

Tags: , , , , ,

Sự đồng lõa của phương Tây với các tội ác của chế độ tân quốc xã Kiev

Sự đồng lõa của phương Tây với các tội ác của chế độ tân quốc xã Kiev

Chế độ Kiev điều động người dân nói tiếng Nga của họ vào cuộc chiến nhưng lại không chấp nhận họ làm việc và học tập bằng tiếng Nga. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Tags: , , ,

Toan tính chia để trị và nỗ lực can thiệp vào Ukraina của Mỹ

Toan tính chia để trị và nỗ lực can thiệp vào Ukraina của Mỹ

Chia để trị – chủ trương này được áp dụng có hiệu lực từ thời cổ đại và vẫn được sử dụng trong nền chính trị thực tế. Đối thủ của chúng ta đã ra sức chia rẽ chúng ta và sau đó là cai trị các phần đã bị chia nhỏ.

Tags: , , , ,