Cơ sở lý luận địa chính trị của cường quốc và vị thế Việt Nam

Vị thế địa chính trị và tiềm năng trở thành cường quốc của Việt Nam

Vị thế địa chính trị của quốc gia là vị trí và vai trò của quốc gia trong hệ thống địa chính trị các nước trong khu vực cũng như toàn cầu, được xác định bằng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự, dân số và trí tuệ.

Tags: ,


Trường Sa: Địa chiến lược của những tuyến đường biển bí mật

Trường Sa: Địa chiến lược của những tuyến đường biển bí mật

Quần đảo Trường Sa, từng bị coi là một khu vực nên tránh, đã được giải thích lại như là vùng chiến lược. Kiểm soát Trường Sa nghĩa là kiểm soát các tuyến đường biển ở Biển Đông.

Tags: , ,