Về cái bi cảm và nhục cảm trong văn học Nhật Bản

Về cái bi cảm và nhục cảm trong văn học Nhật Bản

Nỗi buồn triết học Nhật Bản là suối nguồn của mọi quỹ đạo mỹ học Nhật Bản mang tên aware, khái niệm được hiểu như sự nhạy cảm, buồn bã, từ đó mà sinh ra yếu tính “nhạy cảm trước vạn vật” của người Nhật.

Tags: , , ,

Kintsugi – nghệ thuật hàn gắn ‘vết nứt cuộc đời’ của người Nhật

Kintsugi – nghệ thuật hàn gắn ‘vết nứt cuộc đời’ của người Nhật

Không có gì thực sự bị phá vỡ – đó là triết lý đằng sau nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản – một nghề thủ công hàn gắn đồ gốm bị vỡ bằng cách sử dụng các đường nối từ vàng tuyệt hảo.

Tags: , ,

Ngoại giao văn hóa của Nhật Bản và bài học đối với Việt Nam

Ngoại giao văn hóa của Nhật Bản và bài học đối với Việt Nam

Ngoại giao văn hóa cần gắn chặt, bổ trợ cho ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế. Nhật Bản xác định ngoại giao văn hóa cần liên kết chặt chẽ với các chính sách thương mại quốc tế…

Tags: , , ,