Sự độc lập, tự chủ của Việt Nam trong quan hệ với sMỹ

Việt Nam khẳng định sự độc lập, tự chủ trong quan hệ với siêu cường Mỹ

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng, sự hiểu biết lẫn nhau, hoàn cảnh của nhau, tin cậy lẫn nhau, tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau luôn có ý nghĩa quan trọng”.

Tags: ,