Một cái nhìn về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thế kỷ 21

Một cái nhìn về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thế kỷ 21

Khi Karl Marx kêu gọi “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!” vào năm 1848, công nhân trên thế giới hợp nhất lại chỉ có số lượng khoảng 10-20 triệu người. Ngày hôm nay, mọi thứ đã khác.

Tags: , , , ,

Nhận diện quan hệ nước lớn thế kỷ 21: 10 năm qua và 10 năm tới

Nhận diện quan hệ nước lớn thế kỷ 21: 10 năm qua và 10 năm tới

“Quan hệ nước lớn kiểu mới” là một khái niệm đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 21,chính thức được phổ biến rộng rãi sau cuộc gặp gỡ của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Obama năm 2013.

Tags: , , , ,