Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên năng lượng và khoáng sản

Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên năng lượng và khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của loài người và khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản có tác động mạnh mẽ đến môi trường sống.

Tags: , , ,

Xung đột Nga – Ukraina và cơ hội vàng để gia tăng ảnh hưởng của Qatar

Cuộc chiến Ukraina và cơ hội vàng để gia tăng ảnh hưởng của Qatar

Khoảng 25 năm qua, nhờ khí đốt tự nhiên, Qatar đã tích lũy khối tài sản dồi dào và đạt được tầm quan trọng về mặt địa chính trị. Với cuộc chiến ở Ukraina, ảnh hưởng của quốc gia Trung Đông này sẽ tăng hơn nữa.

Tags: , ,