Chuyện về 14 chiến sĩ Triều Tiên hi sinh cho cuộc đấu tranh của Việt Nam

Chuyện về 14 chiến sĩ Triều Tiên hi sinh cho cuộc đấu tranh của Việt Nam

Tinh thần chiến đấu ngoan cường, quả cảm và sự hi sinh oanh liệt của các chiến sĩ Triều Tiên xứng đáng được tưởng nhớ, biết ơn…

Tags: , , , ,

Saddam Hussein đã giúp đỡ Việt Nam như thế nào?

Saddam Hussein đã giúp đỡ Việt Nam như thế nào?

Saddam Hussein có sai lầm gì trong đối nội, đối ngoại, có tội lỗi gì với nhân dân của ông, lịch sử của Iraq sẽ phán xét. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta biết ơn sự giúp đỡ quý báu của ông trong những năm Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh.

Tags: , ,

Về sự ra đời của Phong trào quốc tế những người yêu nước Nga

Về sự ra đời của Phong trào quốc tế những người yêu nước Nga

Tất cả chúng ta đều là người lớn. Chúng ta sẽ không bao giờ cố tình hạ thấp ai đó như các chính khách phương Tây vẫn đang công khai yêu cầu tất cả các nước phải tuân theo mệnh lệnh của họ.

Tags: , , ,