Nâng giá nhà đất kiếm lời là tước cơ hội của tương lai của hàng vạn người

Nâng giá nhà đất kiếm lời là tước cơ hội của tương lai của hàng vạn người

Khi bất động sản tăng giá phi mã mà không do một ai xây dựng thêm một giá trị gì vào nó thì thực sự nguy hiểm. Những người bị hội chứng FOMO lao theo, giá đất lại càng phi mã mặc dù giá trị vẫn nguyên xi.

Tags: , ,