Tại sao sai lầm khi gọi cạnh tranh Mỹ – Trung là ‘Chiến tranh Lạnh’?

Tại sao sai lầm khi gọi cạnh tranh Mỹ – Trung là ‘Chiến tranh Lạnh’?

Một ý tưởng mới ngày càng phổ biến trong số các chính trị gia và nhà hoạch định chính sách ở Washington là Mỹ đang ở trong một cuộc “Chiến tranh Lạnh” với Trung Quốc. Đó là một ý tưởng tồi.

Tags: , , ,

Liệu cạnh tranh Mỹ – Trung có dẫn đến những cuộc chiến tranh ủy nhiệm?

Liệu cạnh tranh Mỹ – Trung có dẫn đến những cuộc chiến tranh ủy nhiệm?

Khi cạnh tranh Mỹ – Trung trở nên căng thằng, có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến ủy nhiệm ở những mức độ khác nhau trên khắp châu Á. Trường hợp Bangladesh và Hàn Quốc gần đây có thể minh họa cho nguy cơ này.

Tags: , , ,