Sự phân cực chính trị và ngoại giao Mỹ trong bối cảnh quốc tế mới

Sự phân cực chính trị – ngoại giao Mỹ và tác động đến quan hệ Mỹ – Trung

Đặc điểm quan trọng nhất trong chính trị nội bộ Mỹ hiện nay là sự phân cực chính trị. Nói một cách đơn giản, đó là việc xã hội Mỹ bị chia thành hai phe đối lập nhau về mặt ý thức hệ.

Tags: , , ,

Đối đầu Mỹ – Trung Quốc và bi kịch của chính trị nước lớn

Đối đầu Mỹ – Trung Quốc và bi kịch của chính trị nước lớn

Mỹ đã có tâm lý chủ quan đối với Trung Quốc nghèo nàn và đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến với Liên Xô mà bỏ qua những dấu hiệu tiềm tàng cho thấy Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ trong vài thập kỷ.

Tags: , , ,

Henry Kissinger và nỗi lo sợ về cuộc chiến tranh lạnh Mỹ – Trung Quốc

Henry Kissinger và nỗi lo sợ về cuộc chiến tranh lạnh Mỹ – Trung Quốc

Chính Mao đã cho Kissinger đòn bẩy để khiến Trung Quốc đi đúng định hướng của Mỹ. Việc Trung Quốc không bị biến thành một nước nửa thuộc địa, phụ thuộc vào Mỹ là do hai yếu tố không mong muốn…

Tags: , , , ,

‘Ngăn chặn kép’ Nga và Trung Quốc: Mỹ đang phạm phải sai lầm chiến lược

‘Ngăn chặn kép’ Nga và Trung Quốc: Mỹ đang phạm phải sai lầm chiến lược

Cùng lúc mở ra hai mặt trận để kiềm chế hai cường quốc lớn là một việc hết sức cấm kỵ về mặt chiến lược. Kissinger và các chính trị gia Mỹ theo trường phái cũ đã bày tỏ lo ngại về cách mà Washington đang làm.

Tags: , , ,