Về nỗi lo bị Trung Quốc vượt mặt của người Mỹ

Về nỗi lo bị Trung Quốc vượt mặt của người Mỹ

30 năm trước, cả Mỹ lẫn giới quan sát quốc tế đều ám ảnh về khả năng Nhật Bản “nhảy cóc” vượt qua Mỹ. Ngày nay, nỗi sợ đó đang lặp lại với sự tương đồng kỳ lạ, dù rằng Trung Quốc khác biệt nhiều với Nhật Bản.

Tags: , , ,