Sự phân cực chính trị và ngoại giao Mỹ trong bối cảnh quốc tế mới

Sự phân cực chính trị – ngoại giao Mỹ và tác động đến quan hệ Mỹ – Trung

Đặc điểm quan trọng nhất trong chính trị nội bộ Mỹ hiện nay là sự phân cực chính trị. Nói một cách đơn giản, đó là việc xã hội Mỹ bị chia thành hai phe đối lập nhau về mặt ý thức hệ.

Tags: , , ,

Vai trò của Hội Tam Điểm trong lịch sử chính trị Mỹ

Vai trò của Hội Tam Điểm trong lịch sử chính trị Mỹ

Khi tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ, có một điều đáng chú ý là các nguyên tắc, sứ mệnh của Hội Tam Điểm (Freemasonry) có dấu ấn đặc biệt quan trọng từ việc đặt nền móng cho nước Mỹ từ thuở sơ khai đến sự phát triển sau này.

Tags: , , ,

Chủ nghĩa tư bản và chiến tranh: Những người lính chỉ là nạn nhân

Chủ nghĩa tư bản và chiến tranh: Những người lính chỉ là nạn nhân

Mỗi khi nước Mỹ tham gia chiến tranh, những người lính đều được tuyên dương như những người hùng vì đã có sự hy sinh lớn lao cho lợi ích “của quốc gia”.

Tags: , , , , ,