‘Sự đạo đức giả thô thiển’ nhìn từ hai bức tranh trái ngược ở biên giới Ba Lan

‘Sự đạo đức giả thô thiển’ nhìn từ hai bức tranh trái ngược ở biên giới Ba Lan

Họ có thể tàn nhẫn với một số người và nhân đạo với những người khác vì người Ukraina là “người da trắng, theo đạo Cơ đốc nói một ngôn ngữ tương tự”, trái ngược với những người di cư Trung Đông…

Tags: , ,