Tại sao một số người giàu tìm cách ra đi, còn tôi lại trở về?

Tại sao một số người giàu tìm cách rời khỏi đất nước, còn tôi lại trở về?

Sự thật đời sống ở CHLB Đức về phương tiện vật chất hơn hẳn nước ta. Tôi có đủ tư cách để đưa cả gia đình sang bên Đức, nếu chỉ quan tâm tới những gì gọi là phương tiện vật chất…

Tags: , ,

Định cư trời Tây, giấc mơ đầy nước mắt của người Việt

Định cư trời Tây, giấc mơ đầy nước mắt của người Việt

Nếu bạn có một công việc tốt ở Việt Nam thì đừng nên đánh cược nó để lấy một cuộc sống chưa biết thế nào ở trời Tây. Thiên đường chính là nơi mình đang sống và chấp nhận nó như vốn dĩ của nó.

Tags: , , ,

‘Sự đạo đức giả thô thiển’ nhìn từ hai bức tranh trái ngược ở biên giới Ba Lan

‘Sự đạo đức giả thô thiển’ nhìn từ hai bức tranh trái ngược ở biên giới Ba Lan

Họ có thể tàn nhẫn với một số người và nhân đạo với những người khác vì người Ukraina là “người da trắng, theo đạo Cơ đốc nói một ngôn ngữ tương tự”, trái ngược với những người di cư Trung Đông…

Tags: , ,

Tị nạn Trung Hoa tại Đại Việt và Champa cuối thời nhà Tống

Người tị nạn Trung Hoa tại Đại Việt và Champa cuối thời nhà Tống

Tháng 2/1276, thủ đô nhà Nam Tống rơi vào tay quân Mông Cổ, và vua Tống bị bắt giữ. Với sự trợ giúp của các quan thượng thư trung thành, các thành viên còn lại của hòang gia chạy trốn về phía Nam.

Tags: , , ,