Một góc nhìn về xu hướng thiên tả của cử tri học vấn cao ở phương Tây

Một góc nhìn về xu hướng thiên tả của cử tri học vấn cao ở phương Tây

Thu nhập và trình độ học vấn từ lâu đã là chỉ dấu cho sự phân hóa về ý thức hệ. Ngày nay, những người giàu vẫn nghiêng về phe cánh hữu. Trái lại, mối quan hệ giữa trình độ học vấn và hệ tư tưởng đã đầu đảo ngược.

Tags: ,

Vì sao văn học là vũ khí của kẻ yếu?

Vì sao văn học là vũ khí của kẻ yếu?

Châu Âu đã gây dựng nên một nền văn hóa đáng để người châu Á chúng ta tham khảo, song mù quáng theo đuổi một dạng văn hóa bá quyền phương Tây, máy móc bê nguyên tư tưởng, văn hóa phương Tây về, thì đó chắc chắn không phải là một cách làm trí tuệ.

Tags: , ,

Con người chỉ hạnh phúc khi sống hài hòa cùng thiên nhiên

Con người chỉ hạnh phúc khi sống hài hòa cùng thiên nhiên

Thế giới tự nhiên chúng ta để lại cho con cháu mình sẽ tệ hại hơn rất nhiều so với cái thế giới tự nhiên mà chúng ta thừa kế từ cha mẹ… Chúng ta đang sử dụng hành tinh này như thể không hề có ngày mai.

Tags: , ,

Quan niệm trái ngược về rồng trong văn hóa phương Đông và phương Tây

Quan niệm trái ngược về rồng trong văn hóa phương Đông và phương Tây

Vì truyền thuyết cũng như hình tượng rồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, nên có thể sử dụng nó như một cứ liệu để tìm hiểu về truyền thống cũng như sự khác biệt giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.

Tags: , , ,