Những vấn đề lí luận âm nhạc Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Những vấn đề lí luận âm nhạc Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Bên cạnh thành tựu đáng tự hào, giai đoạn này còn để lại bài học kinh nghiệm về những ngộ nhận, những cách nhìn cực đoan mà dư âm và hậu quả còn kéo mãi đến nhiều năm sau, nhiều thập kỷ sau.

Tags: , ,

Ảnh hưởng của mỹ thuật truyền thống trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Ảnh hưởng của mỹ thuật truyền thống trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Mỹ thuật Việt Nam hiện nay đang thực sự bối rối trong thời hội nhập quốc tế. Các giá trị mỹ thuật truyền thống ngày nay đôi khi bị nhận thức sai lệch khiến cho nhiều người nhầm lẫn…

Tags: , , ,

Quan niệm của Antonio Gramsci về bá quyền và đại chúng trong văn hóa, văn học

Quan niệm của Antonio Gramsci về bá quyền và đại chúng trong văn hóa, văn học

Theo Gramsci, bá quyền là sự kiến tạo, khuôn định, duy trì và phổ biến quan niệm về thế giới của nhóm xã hội. Bá quyền đặt định khuôn khổ văn hóa nghệ thuật từ thế giới quan của giai cấp dẫn dắt xã hội…

Tags: ,