Nói Việt Nam đi vào vết xe đổ của khủng hoảng Thái Lan 1997 là nông cạn

Nói Việt Nam đi vào vết xe đổ của khủng hoảng Thái Lan 1997 là nông cạn

Vài ngày qua xuất hiện thông tin đề cập đến quốc gia N – với các dữ liệu khá tương đồng với Việt Nam – đang tiến gần cuộc khủng hoảng giống như khủng hoảng tài chính Thái Lan năm 1997.

Tags: , , ,