10 bài học rút ra từ cuộc đời Albert Einstein

10 bài học mỗi người có thể rút ra từ cuộc đời Albert Einstein

Einstein nói: “Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải kiến thức mà là trí tưởng tượng”. Ta có đang tập thể dục những “cơ bắp trí tưởng tượng” hàng ngày không? Đừng để trí tưởng tượng ngủ yên.

Tags: , ,