Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và sự ra đi của Lenin

Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và sự ra đi của Lenin

“Lenin đã mất!” là lời mở đầu, sự thấu cảm thể hiện niềm tiếc thương vô hạn của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh khi V. I. Lenin từ trần trong bài viết “Lenin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên Báo Pravda cách đây 100 năm.

Tags: , ,