Nước Nga khổ đau và quật cường, văn hóa hóa Nga bao dung và cao cả…

Nước Nga khổ đau và quật cường, văn hóa hóa Nga bao dung, cao cả…

Nền văn hóa Nga rất đẹp, nhân văn, bao dung, vĩ đại. Đất nước Nga, văn hóa Nga, tâm hồn Nga có nhiều nét tương đồng với người Việt, văn hóa Việt. Điều này có thể là do những nét tương đồng về lịch sử, về số phận…

Tags: , , ,

Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Cách mạng Tháng Mười và con đường tiến bộ của thế giới thế kỷ 21

Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười tiếp tục tạo nên xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Tags: , , ,

Bẻ gẫy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Bẻ gãy một quan điểm phản động về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga

Các thế lực thù địch dưới mọi hình thức đã ra sức công kích, xuyên tạc Cách mạng Tháng Mười bằng luận thuyết cho rằng cuộc cách mạng này là “một sai lầm của lịch sử”…

Tags: , , ,

Những diễn biến chính của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917

Ngày 7/11/1917, tiếng súng của chiến hạm Rạng Đông đã tuyên bố với toàn nhân loại về một kỷ nguyên mới, một Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã ra đời.

Tags: , , , ,