10 điều Cách mạng Tháng Mười Nga làm thay đổi thế giới

Diễn ra cách đây một thế kỷ, Cách mạng Tháng Mười ở nước Nga năm 1917 đã làm thế giới của chúng ta thay đổi như thế nào?

10 điều Cách mạng Tháng Mười Nga làm thay đổi thế giới

1. Kết thúc chế độ Sa hoàng. Vào đầu thế kỷ 20, chế độ Sa hoàng với hàng trăm năm lịch sử đã lỗi thời, đẩy nước Nga vào sự trì trệ và lạc hậu so với phần còn lại của châu Âu. Cuộc cách mạng do đảng Bolshevik tiến hành vào tháng 2/1917 đã chấm dứt chế độ này, là tiền đề cho cuộc Cách mạng Tháng Mười, đưa nước Nga vào kỷ nguyên mới với những bước tiến nhảy vọt.

2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên thành công trên thế giới. Cuộc cách mạng đã đưa giai cấp công nông lên nắm quyền, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho tiến trình lịch sử nhân loại.

3. Hình thành siêu cường Liên Xô. Cách mạng Tháng Mười là tiền đề trực tiếp cho sự ra đời Liên bang Xô Viết, một trong hai siêu cường chi phối diện mạo địa chính trị thế giới thế kỷ 20.

4. Cuộc cách mạng phúc lợi xã hội. Ngay sau khi nắm quyền, chính quyền Cách mạng đã ban hành hàng loạt chính sách tiến bộ mà các nước phương Tây cùng thời chưa có như quyền bình đẳng giới, bình đẳng chủng tộc, làm việc 8 giờ/ngày, chống sa thải vô cớ, trợ cấp cho người già và người tàn tật, giáo dục và y tế miễn phí… Sau này, các chính sách tương tự mới được áp dụng ở các nước tư bản.

5. Giải phóng các dân tộc ở Nga. Vào thời kỳ Sa hoàng, nước Nga được ví như một “nhà tù của các dân tộc”. Với cuộc Cách mạng Tháng Mười, sự bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc được khẳng định, các dân tộc thiểu số và các nhóm dân chúng sống trên lãnh thổ Nga được phát triển tự do.

6. Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười và sự hình thành nhà nước Nga Xô-viết là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và ở các nước thuộc địa, mở ra con đường giải phóng cho nhiều dân tộc bị áp bức, trong đó có Việt Nam.

7. Cứu nhân loại khỏi thảm họa Phát-xít. Cuộc Cách mạng Tháng Mười đã khai sinh ra Hồng quân Công Nông, lực lượng có đóng góp lớn nhất trong việc cứu nhân loại khỏi thảm họa Phát xít trong cuộc Chiến tranh Thế giới II.

8. Thay đổi diện mạo văn hóa – nghệ thuật thế giới. Từ cuộc Cách mạng Tháng Mười, nhiều trào lưu nghệ thuật mới – với sự đề cao tinh thần cộng đồng và tinh thần nhân bản – hình thành làm thay đổi diện mạo văn hóa thế giới thế kỷ 20, như trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn học, chủ nghĩa kết cấu trong kiến trúc… Nền âm nhạc, văn học, sân khấu điện ảnh… Xô-viết củng sản sinh nhiều nhân tài, để lại những tác phẩm vô giá cho nhân loại.

9. Thúc đẩy những bước tiến vượt bậc của khoa học thế giới. Nền khoa học Xô-viết hình thành từ cuộc Cách mạng Tháng Mười đã mở ra hành trình của nhân loại tiến vào kỷ nguyên thám hiểm không gian vũ trụ cũng như con đường để khai thác năng lượng hạt nhân và sử dụng vào mục đích hòa bình.

10. Một cột mốc trong nghiên cứu lịch sử. Trong cách tiếp cận lịch sử đương đại, Cách mạng Tháng Mười được nhiều sử gia coi là một cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên hiện đại của thế giới.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , ,