Mô hình dân chủ tự do của phương Tây qua cái nhìn của Putin

Thứ gọi là ‘dân chủ’ của phương Tây qua cái nhìn của Vladimir Putin

Tất cả các lựa chọn và hình thức dân chủ khác đều bị phương Tây từ chối một cách ngạo mạn. Trừ bản thân họ ra, tất cả những người khác đều bị họ coi là hạng hai…

Tags: , , ,

Noam Chomsky: Ai cai trị thế giới này?

Noam Chomsky: Ai cai trị thế giới này?

Phần lớn dân số, ở cuối thang đo thu nhập/tài sản, trên thực tế bị loại bỏ khỏi hệ thống chính trị, ý kiến và thái độ của họ bị những người đại diện chính thức của họ bỏ qua, trong khi một nhóm nhỏ ở đầu lại có ảnh hưởng áp đảo…

Tags: , , , , ,

Cuộc chiến Ukraina và cái chết dành cho ‘Sự kết thúc của lịch sử’

Cuộc chiến Ukraina và cái chết dành cho ‘Sự kết thúc của lịch sử’

Ukraina đã trở thành con tốt thí ngu ngốc cho tuyên bố “Sự kết thúc của lịch sử”. Và Fukuyama đang chạy vòng quanh để lấp liếp và biện minh cho chủ nghĩa Quốc xã, đứa con đẻ của thế giới tư bản.

Tags: , , , ,