Một góc nhìn lịch sử về bản chất của hoạt động thiện nguyện

Một góc nhìn lịch sử về bản chất của hoạt động thiện nguyện

Với người Hy Lạp, thiện nguyện bắt nguồn từ một hành vi chống lại các vị thần và gắn liền với sự đổi mới về ý niệm “dân chủ”. Ta phải nghĩ về bản chất, cũng như tính đạo đức và hiệu quả của hoạt động thiện nguyện.

Tags: ,

Tại sao internet không làm Trung Quốc ‘tự do hóa’ kiểu phương Tây?

Tại sao internet không làm Trung Quốc ‘tự do hóa’ kiểu phương Tây?

Vào buổi bình minh của kỷ nguyên số, Bill Clinton đã dự đoán rằng nền kinh tế thị trường cùng hệ thống mạng toàn cầu Internet có thể khiến Trung Quốc đi theo hướng tự do hóa. Ông đã sai lầm.

Tags: , , , ,