Một góc nhìn lịch sử về bản chất của hoạt động thiện nguyện

Một góc nhìn lịch sử về bản chất của hoạt động thiện nguyện

Với người Hy Lạp, thiện nguyện bắt nguồn từ một hành vi chống lại các vị thần và gắn liền với sự đổi mới về ý niệm “dân chủ”. Ta phải nghĩ về bản chất, cũng như tính đạo đức và hiệu quả của hoạt động thiện nguyện.

Tags: ,

Tại sao internet không làm Trung Quốc ‘tự do hóa’ kiểu phương Tây?

Tại sao internet không làm Trung Quốc ‘tự do hóa’ kiểu phương Tây?

Vào buổi bình minh của kỷ nguyên số, Bill Clinton đã dự đoán rằng nền kinh tế thị trường cùng hệ thống mạng toàn cầu Internet có thể khiến Trung Quốc đi theo hướng tự do hóa. Ông đã sai lầm.

Tags: , , , ,

Quan điểm và ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tôn giáo

Quan điểm và ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tôn giáo

Chính phủ của Hồ Chí Minh buổi đầu lập nước có nhiều đại biểu của các tôn giáo nhất. Riêng Công giáo có các ông Nguyễn Mạnh Hà (Bộ Kinh tế), Vũ Đình Tụng (Bộ Y tế), các cố vấn gồm Giám mục Lê Hữu Từ, Hồ Ngọc Cẩn và Ngô Tử Hạ…

Tags: , ,

Bàn về ‘phiên bản đặc biệt của chủ nghĩa xã hội’ ở Trung Quốc

Bàn về ‘phiên bản đặc biệt của chủ nghĩa xã hội’ ở Trung Quốc

Trong tương lai gần Trung Quốc sẽ không trở thành một nền dân chủ tự do. Nhưng ở mức độ phát triển cao hơn, Trung Quốc sẽ xây dựng một xã hội dân chủ “đặc sắc Trung Quốc”.

Tags: , , ,