Chùm ảnh: ‘Nhà sàn Việt cổ’ của tộc người Batak Toba ở Indonesia

Chùm ảnh: ‘Nhà sàn Việt cổ’ của tộc người Batak Toba ở Indonesia

Kiểu nhà sàn hình thuyền của người Batak Toba ở Indonesia rất giống với hình ảnh các ngôi nhà sàn Việt cổ được chạm khắc trên trống đồng Đông Sơn của Việt Nam.

Tags: , , , ,