Chùm ảnh: Kỳ quan cầu ba tầng của người La Mã cổ đại ở Pháp

Chùm ảnh: Kỳ quan cầu ba tầng của người La Mã cổ đại ở Pháp

Bắc ngang qua sông Gardon tại xã Vers Pont du Gard, tỉnh Gard, phía Nam nước Pháp, cầu dẫn nước Pont du Gard (Cầu Gard) là một công trình kiến trúc kỳ vĩ và độc đáo do đế chế La Mã xây dựng.

Tags: , , , , ,

Đảo chính Gabon và cơn giãy chết của chủ nghĩa thực dân Pháp ở châu Phi

Đảo chính Gabon và cơn giãy chết của chủ nghĩa thực dân Pháp ở châu Phi

Xu hướng chống Pháp ngày một tăng gằn liền với sự thay đổi trong nhận thức chính trị của người châu Phi, phần lớn được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ không có bất kỳ sự gắn bó nào với “mẫu quốc” Pháp.

Tags: , ,

Mối duyên nợ Hồ Chí Minh – nước Pháp

Mối duyên nợ giữa Hồ Chí Minh và nước Pháp

Điều thú vị và cũng là trớ trêu cho những kẻ cai trị thực dân là chính văn hóa Pháp và cuộc Cách mạng Pháp 1789 đã cung cấp, bồi đắp thêm vốn văn hóa và kinh nghiệm cách mạng cho Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tags: , , ,