Chùm ảnh: Trống đồng Cảnh Thịnh – tiếng vọng từ triều đại Tây Sơn

Chùm ảnh: Trống đồng Cảnh Thịnh – tiếng vọng từ triều đại Tây Sơn

Được đúc năm 1800, trống đồng Cảnh Thịnh là một hiện vật lịch sử đặc biệt của triều đại Tây Sơn. Hiện vật phản ánh sự sáng tạo trong nghệ thuật trang trí cũng như nghề đúc đồng cổ truyền của dân tộc.

Tags: , , ,