Giai thoại về cuộc đấu phép giữa Cao Biền và thần Long Đỗ

Giai thoại về cuộc đấu phép giữa Cao Biền và thần Long Đỗ

Thế kỷ 9, Cao Biền được triều Đường cử sang làm Tiết độ sứ ở An Nam. Đây là một viên quan được cho là rất giỏi phong thủy, đã trấn yểm nhiều long mạch của nước ta. Tuy nhiên Cao Biền đã thất bại trên đất Việt

Tags: , ,

Một cái nhìn về thuật phong thủy qua lăng kính Phật giáo

Một cái nhìn về thuật phong thủy qua lăng kính Phật giáo

Phong thủy chỉ là “thấy được cái trước mắt chứ không thấy cái lâu dài”. Ở trong ngôi nhà “hợp phong thủy” mà không tích đức, không làm điều thiện thì đến mãn đời cũng đừng mong may mắn, thành công.

Tags: , ,