Cải cách ở Xiêm và Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20: Những nguyên nhân thành bại

Cải cách ở Xiêm và Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20: Những lý do thành bại

Cải cách là một nhu cầu không thể thiếu được trong lịch sử của một dân tộc, nhằm đưa đất nước phát triển, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, lệ thuộc, thậm chí vong quốc, nô lệ.

Tags: , , ,

Khi người Thái ‘Đông tiến’: Cuộc chiến Việt – Xiêm năm 1833-1834

Khi người Thái ‘Đông tiến’: Cuộc chiến tranh Việt – Xiêm 1833-1834

Quy mô và tầm mức của cuộc xâm lược Thái Lan nhằm vào Việt Nam năm 1833 rõ ràng là ít được biết đến trong sử sách. Cuộc chiến kết thúc với màn rút lui hỗn loạn và chết chóc của quân Xiêm qua Campuchia.

Tags: , ,