Phạt trẻ sao cho đúng?

Phạt trẻ sao cho đúng?

Ở nhà, hình phạt phổ biến là úp mặt vào tường với trẻ nhỏ, hoặc bắt làm việc nhà với trẻ vị thành niên. Nhiều cha mẹ còn áp dụng phạt tiền, cấm đi chơi, cấm sử dụng máy tính… Nhiều gia đình vẫn đánh đòn, hoặc mắng chửi con.

Tags: , , ,