Về sự giác ngộ khi đọc sách

Việc đọc sách và sự giác ngộ của trí tuệ con người

Cái “ranh giới giác ngộ” khi đọc sách là một bức vách bằng kính, nhìn thì trong suốt nhưng nhiều khi không đi qua được. Có nhiều người đọc rất nhiều mà cuối cùng không hiểu, không ngộ ra được, đi qua cái tủ kính mà không vào trong đó được.

Tags: ,

Vì sao người Việt mụ mị vì những cuốn sách ‘dạy làm giàu’?

Vì sao người Việt mụ mị vì những cuốn sách ‘dạy làm giàu’?

Sách học làm giàu nhan nhản, nhưng ở đất nước chúng ta vẫn chẳng thấy có ai lên tiếng nói lời tri ân với tác giả những cuốn sách ấy. Phải chăng vì chưa có ai “học và làm theo sách” mà thực sự thành công?

Tags: , , ,