Vì sao người Việt mụ mị vì những cuốn sách ‘dạy làm giàu’?

Vì sao người Việt mụ mị vì những cuốn sách ‘dạy làm giàu’?

Sách học làm giàu nhan nhản, nhưng ở đất nước chúng ta vẫn chẳng thấy có ai lên tiếng nói lời tri ân với tác giả những cuốn sách ấy. Phải chăng vì chưa có ai “học và làm theo sách” mà thực sự thành công?

Tags: , , ,